Producent odzie縴 dla ochrony

22 490 45 06
600 900 563
ubrania@jfk-partner.pl
Koszyk Tw贸j koszyk jest pusty ...


Kategorie
Kurtki dla ochrony
Bezr臋kawniki
Bluzy mundurowe
Polary
Koszule
Krawaty
Koszulki polo
Kamizelki taktyczne
Kamizelki ostrzegawcze
Spodnie w pas, boj贸wki
Obuwie militarne
Czapki, kominarki
R臋kawiczki
Naszywki
Okulary
Ochronniki s艂uchu

Odroczony termin p艂atno艣ci
- szko艂y

Certyfikaty
Laur Zaufania, program dla wiarygodnych finansowo i transparentnych firm, potwierdzone certyfikatem firmowym LZ - sprawd藕 jakie to porste - bezp艂atna weryfikacja i zg艂oszenie

Akceptowane p艂atno艣ci
P艂atno艣ci kart膮
Strona g艂贸wnaRegulamin

Regulamin

Szanowni klienci,

od dnia 01 stycznia 2020 zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzeda偶y na rzecz podmiotu prowadz膮cego dzia艂alno艣膰, faktura do paragonu mo偶e zosta膰 wystawiona wy艂膮cznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzaj膮cym dokonanie sprzeda偶y zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, kt贸ry nie b臋dzie zawiera膰 numeru NIP nabywcy, pomimo zg艂oszenia takiego 偶膮dania przez kupuj膮cego w ustawowym terminie.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
Niniejszy Regulamin stanowi regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzgl臋dnieniem przepis贸w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia og贸lne
 
1. Niniejszy Regulamin okre艣la warunki 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 i sprzeda偶y towar贸w przez Sprzedawc臋 w ramach serwisu internetowego znajduj膮cego si臋 pod adresem www.UbraniaDlaOchrony.pl
2. U偶yte w niniejszym Regulaminie okre艣lenia maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:
a). Sprzedawca – JFK-PARTNER GROUP, z adresem g艂贸wnego miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci: ul. Ekspresowa 3, 03-183 Warszawa, posiadaj膮cy NIP: 118-072-42-07, REGON: 015318911; adres e-mail: ubrania@jfk-partner.pl.
b). Sklep – sklep internetowy sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.UbraniaDlaOchrony.pl
c). Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca zakup贸w w sklepie
d). Konsument – Klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 ze Sprzedawc膮 b臋d膮cym przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 tej osoby;
e). Biuletyn – materia艂y przesy艂ane przez Sprzedawc臋 drog膮 elektroniczn膮 Klientom, kt贸rzy wyrazili wyra藕n膮 zgod臋 na ich otrzymywanie, mog膮ce stanowi膰 informacj臋 handlow膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§ 2. Warunki 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮
 
1. Aby zapewni膰 mo偶liwo艣膰 prawid艂owego i niezak艂贸conego korzystania ze Sklepu i us艂ug 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem, urz膮dzenie, kt贸rym pos艂uguje si臋 Klient, powinno spe艂nia膰 nast臋puj膮ce minimalne wymagania techniczne:
a). posiada膰 po艂膮czenie z sieci膮 internet zapewniaj膮ce transmisj臋 danych,
b). posiada膰 przegl膮dark臋 internetow膮, tj. oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania tre艣ci dost臋pnych w sieci internet. Wy艂膮cznie akceptacji plik贸w Cookies i Skrypt贸w Java mo偶e zak艂贸ci膰 prawid艂owe dzia艂anie strony Sklepu,
c). aktywne konto poczty e-mail.
2. W celu odczytania korespondencji mailowej i za艂膮cznik贸w do niej niezb臋dne jest posiadanie:
a). w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
b). w przypadku za艂膮cznik贸w, w tym w szczeg贸lno艣ci plik贸w tekstowych – oprogramowanie komputerowe obs艂uguj膮ce pliki danego rodzaju, w szczeg贸lno艣ci .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
3. Zakres us艂ug 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋 nie obejmuje dostarczenia urz膮dze艅 ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
4. Korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 w ramach Sklepu, z uwagi na transmisj臋 danych za po艣rednictwem publicznej sieci Internet, wi膮偶e si臋 z zagro偶eniem w postaci mo偶liwo艣ci ingerencji nieupowa偶nionych os贸b trzecich w dane przesy艂ane mi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem.
5. Klienta obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 oraz warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮
 
1. W ramach Sklepu oferowana jest sprzeda偶 towar贸w.
2. Ka偶dy Klient mo偶e nieodp艂atnie utworzy膰 w Sklepie swoje indywidualne konto.
W tym celu nale偶y wype艂ni膰 formularz rejestracyjny dost臋pny pod adresem www.UbraniaDlaOchrony.pl/rejestracja.html. Us艂uga utrzymania konta Klienta w Sklepie 艣wiadczona jest przez czas nieokre艣lony. Klient mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z utrzymania konta, przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie na adres mailowy Sklepu ubrania@jfk-partner.pl lub poczt膮 na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a niniejszego regulaminu.
3. Ka偶dy Klient mo偶e nieodp艂atnie skorzysta膰 z subskrypcji Biuletynu. W tym celu nale偶y poda膰 adres poczty elektronicznej oraz wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Biuletynu jest nieodp艂atna. Us艂uga wysy艂ania Biuletynu w Sklepie 艣wiadczona jest przez czas nieokre艣lony. Klient mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z subskrypcji Biuletynu, przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie na adres mailowy Sklepu ubrania@jfk-partner.pl lub poczt膮 na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a niniejszego regulaminu.
4. Nie ustanawia si臋 minimalnego czasu trwania zobowi膮za艅 konsumenta wynikaj膮cych z umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮; umowa mo偶e by膰 rozwi膮zana w ka偶dym czasie zgodnie z ust. 2 i 3 powy偶ej

§ 4. Warunki dokonywania zakup贸w
 
1. Informacje znajduj膮ce si臋 na stronach Sklepu dotycz膮ce oferowanych do sprzeda偶y produkt贸w, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowi膮 oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Do zawarcia umowy sprzeda偶y i dokonania zakupu produktu nie jest niezb臋dne utworzenie przez Klienta konta, o kt贸rym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
3. W celu z艂o偶enia zam贸wienia i zawarcia umowy sprzeda偶y, Klient powinien wype艂ni膰 formularz, podaj膮c w nim nast臋puj膮ce dane:
a). imi臋 i nazwisko,
b). adres e-mail,
c). dane adresowe do wysy艂ki,
d). numer telefonu,
e). dane do faktury VAT (fakultatywnie, wy艂膮cznie w przypadku 偶膮dania otrzymania faktury VAT).
4. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie podane s膮 w z艂otych polskich i s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT).
5. Zawarcie umowy sprzeda偶y nast臋puje w chwili potwierdzenia przez Sklep przyj臋cia do realizacji zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia do realizacji wysy艂ane jest w formie mailowej w terminie do 2 dni roboczych od dnia z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta.
6. W przypadku, gdy prawdziwo艣膰 lub rzetelno艣膰 danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi w膮tpliwo艣ci, Sklep mo偶e wstrzyma膰 przyj臋cie zam贸wienia do realizacji do czasu wyja艣nienia tych w膮tpliwo艣ci. W tym celu Sklep niezw艂ocznie skontaktuje si臋 z Klientem.
7. Termin spe艂nienia 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 wynosi zazwyczaj do 48h a w niekt贸rych przypadkach do 7dni (o wyd艂u偶onym terminie oczekiwania klient jest informowany niezw艂ocznie po z艂o偶eniu zam贸wienia) od dnia zawarcia umowy. Zam贸wienie jest przez Sklep realizowane za po艣rednictwem firmy kurierskiej. Klient ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 osobistego odbioru przedmiotu zam贸wienia (po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawc臋) w siedzibie sklepu ( JFK PARTNER GROUP ul. Ekspresowa 3, 03-183 Warszawa).
8. Klienta i Sklep wi膮偶e cena towaru obowi膮zuj膮ca w chwili z艂o偶enia przez Klienta zam贸wienia.
9. Koszty przesy艂ki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w z艂o偶onym przez niego zam贸wieniu obci膮偶aj膮 Klienta, chyba 偶e strony wyra藕nie postanowi膮 inaczej. Wysoko艣膰 tych koszt贸w jest Klientowi przedstawiana w trakcie sk艂adania zam贸wienia i jest uzale偶niona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody p艂atno艣ci.
10. W sk艂adanym zam贸wieniu Klient powinien dokona膰 wyboru formy p艂atno艣ci.

W Sklepie honorowane s膮 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci:
a). Przelewem bankowym lub kart膮 p艂atnicz膮
b). P艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki dor臋czanej przez firm臋 kuriersk膮;
c). P艂atno艣膰 got贸wk膮 lub kart膮 p艂atnicz膮 w siedzibie sklepu przy odbiorze osobistym.

11. Termin zap艂aty uzale偶niony jest od formy p艂atno艣ci wybranej przez Klienta. W przypadku przedp艂aty (§ 4 ust. 10 lit. a niniejszego regulaminu) Klient powinien dokona膰 p艂atno艣ci w ci膮gu 5 dni od przyj臋cia zam贸wienia do realizacji. W przypadku braku p艂atno艣ci w powy偶szym terminie Sklep skontaktuje si臋 z Klientem w celu wyja艣nienia zaistnia艂ego op贸藕nienia. W przypadku p艂atno艣ci przy odbiorze (§ 4 ust. 10 lit. b, c niniejszego regulaminu) Klient zobowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w chwili otrzymania towaru.
12. Do zakupionego towaru do艂膮czany jest paragon stanowi膮cy potwierdzenie dokonania zakupu, chyba 偶e Klient za偶膮da艂 wystawienia faktury VAT.

§ 5. Tryb post臋powania reklamacyjnego
 
1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwo艣ci zakupionego produktu lub wadliwo艣ci us艂ugi 艣wiadczonej przez Sprzedawc臋 drog膮 elektroniczn膮, Klient mo偶e wszcz膮膰 post臋powanie reklamacyjne.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wzgl臋dem Konsumenta, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia) s膮 okre艣lone powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Wada fizyczna polega na niezgodno艣ci rzeczy sprzedanej z umow膮. W szczeg贸lno艣ci rzecz sprzedana jest niezgodna z umow膮, je偶eli:
a) nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;
b) nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu sprzedawca zapewni艂 kupuj膮cego, w tym przedstawiaj膮c pr贸bk臋 lub wz贸r;
c) nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym kupuj膮cy poinformowa艂 sprzedawc臋 przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;
d) zosta艂a kupuj膮cemu wydana w stanie niezupe艂nym.
3. Rzecz sprzedana ma wad臋 fizyczn膮 tak偶e w razie nieprawid艂owego jej zamontowania
i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przez sprzedawc臋 lub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮 sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰, albo przez kupuj膮cego, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
4. Reklamacje dotycz膮ce zam贸wionych produkt贸w lub us艂ug mog膮 by膰 sk艂adane:
a). drog膮 mailow膮 na adres ubrania@jfk-partner.pl
b). drog膮 pocztow膮 na adres: JFK-PARTNER GROUP, ul. Ekspresowa 3, 03-183 Warszawa.
5. Klient w reklamacji powinien wskaza膰:
a). swoje imi臋 i nazwisko,
b). dane pozwalaj膮ce zidentyfikowa膰 transakcj臋 (np. numer identyfikuj膮cy transakcj臋, login zarejestrowanego U偶ytkownika, dat臋 z艂o偶enia zam贸wienia etc.),
c). przedmiot reklamacji, jej przyczyn臋 oraz, w zale偶no艣ci od okoliczno艣ci, dokumentacj臋 zdj臋ciow膮.
d). dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umo偶liwiaj膮ce skontaktowanie si臋 z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
6. Je偶eli dane podane przez Klienta nie s膮 wystarczaj膮ce do rozpatrzenia reklamacji przez
Sprzedawc臋, Sprzedawca niezw艂ocznie skontaktuje si臋 z Klientem w celu uzupe艂nienia zaistnia艂ych brak贸w reklamacji.
7. Termin rozpatrzenia reklamacji zg艂oszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zg艂oszenia. Je偶eli Klient b臋d膮cy konsumentem za偶膮da艂 wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady albo z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny, okre艣laj膮c kwot臋, o kt贸r膮 cena ma by膰 obni偶ona, a Sprzedawca nie ustosunkowa艂 si臋 do tego 偶膮dania w terminie 14 dni, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie to uzna艂 za uzasadnione.
8. O rozstrzygni臋ciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drog膮 mailow膮 lub drog膮 pocztow膮 na wskazany przez niego adres.
9. Je偶eli kupuj膮cym jest Konsument, a wada fizyczna zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa si臋, 偶e wada lub jej przyczyna istnia艂a w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na kupuj膮cego
10. Je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla kupuj膮cego wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawc臋 albo Sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady.
11. Je偶eli kupuj膮cym jest Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by kupuj膮cego inny spos贸b zaspokojenia.
12. Kupuj膮cy nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.
13. Je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, kupuj膮cy mo偶e 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo usuni臋cia wady. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu kupuj膮cego, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.
14. Je偶eli kupuj膮cym jest Konsument, mo偶e on 偶膮da膰 od Sprzedawcy demonta偶u i ponownego zamontowania, jest obowi膮zany jednak ponie艣膰 cz臋艣膰 zwi膮zanych z tym koszt贸w przewy偶szaj膮cych cen臋 rzeczy sprzedanej albo mo偶e 偶膮da膰 od Sprzedawcy zap艂aty cz臋艣ci koszt贸w demonta偶u i ponownego zamontowania, do wysoko艣ci ceny rzeczy sprzedanej.
15. Kupuj膮cy b臋d膮cy konsumentem, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedawcy dostarczy膰 rzecz wadliw膮 do miejsca oznaczonego w umowie sprzeda偶y, a gdy takiego miejsca nie okre艣lono w umowie – do miejsca, w kt贸rym rzecz zosta艂a wydana kupuj膮cemu. Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupuj膮cego by艂oby nadmiernie utrudnione, kupuj膮cy obowi膮zany jest udost臋pni膰 rzecz Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje.
16. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania rzeczy kupuj膮cemu. Je偶eli kupuj膮cym jest Konsument a przedmiotem sprzeda偶y jest u偶ywana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem roku od dnia wydania rzeczy kupuj膮cemu.

§ 6. Informacje dla Konsument贸w
 
Klient b臋d膮cy Konsumentem ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
1. Z艂o偶enie wniosku o rozpatrzenie sporu powsta艂ego w zwi膮zku z zawart膮 umow膮 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej
Zgodnie z ustaw膮 z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4 poz. 25 ze zm.) sta艂e polubowne s膮dy konsumenckie dzia艂aj膮 przy wojew贸dzkich inspektorach handlowych i tworzone s膮 na podstawie um贸w o zorganizowaniu takich s膮d贸w, zawartych przez wojew贸dzkich inspektor贸w z organizacjami pozarz膮dowymi reprezentuj膮cymi konsument贸w lub przedsi臋biorc贸w oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi. Sta艂e polubowne s膮dy konsumenckie rozpatruj膮 spory o prawa maj膮tkowe wynik艂e z um贸w sprzeda偶y produkt贸w i 艣wiadczenia us艂ug zawieranych pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami. W celu zainicjowania takiego post臋powania konsument powinien skierowa膰 do takiego s膮du polubownego odpowiedni wniosek o rozpatrzenie sporu. W takim wniosku nale偶y dok艂adnie oznaczy膰 strony sporu (dane konsumenta i przedsi臋biorcy b臋d膮cych stronami umowy) oraz przedmiot sporu. Do tak sporz膮dzonego i podpisanego wniosku nale偶y ponadto do艂膮czy膰 jego odpis w celu dor臋czenia go stronie przeciwnej (przedsi臋biorcy). Je偶eli spe艂nione s膮 przes艂anki rozpatrzenia sporu przez s膮d i z艂o偶onemu wnioskowi mo偶na nada膰 dalszy bieg, przewodnicz膮cy sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dor臋cza odpis wniosku stronie przeciwnej (przedsi臋biorcy) i wzywa j膮, aby w terminie tygodniowym od dnia dor臋czenia wezwania z艂o偶y艂a na pi艣mie odpowied藕 na wniosek wraz z o艣wiadczeniem, czy zgadza si臋 na rozstrzygni臋cie sporu przez s膮d wskazany we wniosku. Je偶eli przedsi臋biorca b臋d膮cy stron膮 sporu o艣wiadczy, 偶e zgadza si臋 na rozpoznanie sporu przez s膮d wskazany we wniosku, przewodnicz膮cy s膮du wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynno艣ci przygotowuj膮ce rozpraw臋. Z kolei w razie bezskutecznego up艂ywu powy偶szego tygodniowego terminu albo je偶eli przedsi臋biorca b臋d膮cy stron膮 sporu o艣wiadczy, 偶e nie zgadza si臋 na rozstrzygni臋cie sprawy przez s膮d wskazany we wniosku, przewodnicz膮cy zwraca wniosek konsumentowi, informuj膮c o przyczynie zwrotu. Warunkiem rozpoznania sporu przez sta艂y polubowny s膮d konsumencki jest zatem zgoda obu stron na rozstrzygni臋cie tego sporu przez taki s膮d. Z艂o偶enie wniosku o rozstrzygni臋cie sporu do sta艂ego polubownego sadu konsumenckiego jest wolne od op艂at. Je偶eli natomiast podj臋cie przez taki s膮d czynno艣ci jest po艂膮czone z wydatkami (np. opinia rzeczoznawcy), s膮d wzywa stron臋, kt贸ra wnosi艂a o podj臋cie tej czynno艣ci, do z艂o偶enia zaliczki na pokrycie tych wydatk贸w. Je偶eli obie strony wnosi艂y o podj臋cie danej czynno艣ci lub s膮d czynno艣膰 zarz膮dzi艂 z urz臋du, s膮d wzywa strony do z艂o偶enia zaliczki w r贸wnych cz臋艣ciach lub w innym stosunku. Wyrok sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego i ugoda zawarta przed takim s膮dem stanowi膮 tytu艂y egzekucyjne. Po nadaniu im klauzuli wykonalno艣ci przez s膮d taki wyrok lub ugoda, jako tytu艂 wykonawczy, stanowi podstaw臋 wszcz臋cia post臋powania egzekucyjnego. Szczeg贸艂owe informacje na temat post臋powania mediacyjnego przed sta艂ymi polubownymi s膮dami konsumenckimi mog膮 Pa艅stwo znale藕膰 w siedzibach poszczeg贸lnych wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.
2. Zwr贸cenie si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy konsumentem a przedsi臋biorc膮 Zgodnie z ustaw膮 z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej wojew贸dzki inspektor Inspekcji Handlowej mo偶e podj膮膰 dzia艂ania mediacyjne w celu polubownego zako艅czenia sporu cywilnoprawnego mi臋dzy konsumentem a przedsi臋biorc膮. Post臋powanie takie mo偶e zosta膰 wszcz臋te na wniosek konsumenta lub z urz臋du. W toku post臋powania mediacyjnego wojew贸dzki inspektor zapoznaje przedsi臋biorc臋 z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa maj膮ce zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zako艅czenia sporu. Wojew贸dzki inspektor mo偶e przy tym wyznaczy膰 stronom termin do polubownego zako艅czenia sprawy. Wojew贸dzki inspektor odst臋puje od post臋powania mediacyjnego, je偶eli w wyznaczonym terminie sprawa nie zosta艂a polubownie zako艅czona oraz w razie o艣wiadczenia co najmniej przez jedn膮 ze stron, 偶e nie wyra偶a ona zgody na polubowne zako艅czenie sprawy. Wniosek o mediacj臋 konsument powinien z艂o偶y膰 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Wniosek mo偶e by膰 z艂o偶ony pisemnie (poczta, poczta elektroniczna, fax, bezpo艣rednio w sekretariacie
inspekcji) lub ustnie (do protoko艂u). We wniosku konsument powinien dok艂adnie oznaczy膰 strony sporu (dane konsumenta i przedsi臋biorcy b臋d膮cych stronami umowy), przedmiot sporu, opisa膰 swoje 偶膮danie oraz do艂膮czy膰 kserokopie pism maj膮cych znaczenie dla sprawy (np. paragonu, opinii rzeczoznawcy itp.). Szczeg贸艂owe informacje na temat post臋powania mediacyjnego przed wojew贸dzkim inspektorem Inspekcji Handlowej mog膮 Pa艅stwo znale藕膰 w siedzibach poszczeg贸lnych wojew贸dzkich inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.
3. Bezp艂atna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona praw konsument贸w Ka偶dy Konsument mo偶e skorzysta膰 z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsument贸w (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 ze zm.) do zada艅 rzecznika konsument贸w w szczeg贸lno艣ci nale偶y: - zapewnienie bezp艂atnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interes贸w konsument贸w; - sk艂adanie wniosk贸w w sprawie stanowienia i zmiany przepis贸w prawa miejscowego w zakresie ochrony interes贸w konsument贸w; - wyst臋powanie do przedsi臋biorc贸w w sprawach ochrony praw i interes贸w konsument贸w; - wsp贸艂dzia艂anie z w艂a艣ciwymi miejscowo delegaturami Urz臋du, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; - wykonywanie innych zada艅 okre艣lonych w ustawie lub w przepisach odr臋bnych. Rzecznik konsument贸w mo偶e w szczeg贸lno艣ci wytacza膰 pow贸dztwa na rzecz konsument贸w oraz wst臋powa膰, za ich zgod膮, do tocz膮cego si臋 post臋powania w sprawach o ochron臋 interes贸w konsument贸w. Rzecznik konsument贸w w sprawach o wykroczenia na szkod臋 konsument贸w jest oskar偶ycielem publicznym w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks post臋powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, ze. zm.). Przedsi臋biorca, do kt贸rego zwr贸ci艂 si臋 rzecznik konsument贸w, jest obowi膮zany udzieli膰 rzecznikowi wyja艣nie艅 i informacji b臋d膮cych przedmiotem wyst膮pienia oraz ustosunkowa膰 si臋 do uwag i opinii rzecznika. Dane teleadresowe do najbli偶szego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w mo偶na znale藕膰 w wyszukiwarce Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w dost臋pnej pod adresem http://uokik.gov.pl/kontakt.php. Dodatkowo od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu 800 007 707 konsumenci mog膮 skorzysta膰 z bezp艂atnej Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsument贸w (szczeg贸艂y dost臋pne pod adresem http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,745,infolinia-konsumencka-800-007-707.html).

§ 7. Prawo odst膮pienia od umowy dla klient贸w b臋d膮cych Konsumentami
 
1. Konsumentowi przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia,
w kt贸rym Konsument wszed艂 w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik
i wskazana przez Konsumenta wesz艂a w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, Konsument ma obowi膮zek poinformowania o tym fakcie Sprzedawc臋 w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, lub poczt膮 elektroniczn膮).

Dane Sprzedawcy:
JFK PARTNER GROUP
ul. Ekspresowa 3 03-183 WARSZAWA NIP 1180724207 ubrania@jfk-partner.pl. Konsument mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

FORMULARZ ODST膭PIENIA OD UMOWY

§ 8. Skutki odst膮pienia od umowy dla klient贸w b臋d膮cych Konsumentami
 
1. W przypadku odst膮pienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta p艂atno艣ci wraz z kosztami dostarczenia rzeczy (chodzi o koszty pierwotnej wysy艂ki towaru, kt贸re zosta艂y poniesione przez konsumenta).
2. Konsument pokrywa bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru (koszty zapakowania, koszty nadania przesy艂ki do sprzedawcy itd.).
3. Sprzedawca nie przyjmuje zwrot贸w wys艂anych za pobraniem.
4. Sprzedawca dokona zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego pierwotnie u偶y艂 Konsument. Zmiana sposobu dokonania zwrotu p艂atno艣ci (np. zwrot bezgot贸wkowy w przypadku, gdy konsument p艂aci艂 got贸wk膮 w momencie otrzymania przesy艂ki) mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, przy czym zmiana ta nie poci膮ga za sob膮 偶adnych dodatkowych koszt贸w po stronie Konsumenta.
5. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, co nast膮pi wcze艣nie.
6. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 przez Konsumenta z艂o偶one na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik w §7 punkt 3 niniejszego regulaminu. Pos艂u偶enie si臋 tym formularzem nie jest obowi膮zkowe, a Klient mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy tak偶e w inny spos贸b.

7. Zwracany towar nale偶y odes艂a膰 na adres:
JFK PARTNER GROUP,
ul. Ekspresowa 3,
03-183 Warszawa.
Sklep nie przyjmuje przesy艂ek/zwrot贸w przes艂anych za pobraniem.

8. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi臋biorstwa lub na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w:
a). o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;
b). w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
c). w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d). w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
e). w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
f). w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
g). w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;
h). w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
i). w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
j). o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
k). zawartej w drodze aukcji publicznej;
l). o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
m). o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

§ 9. Postanowienia dotycz膮ce um贸w z Klientami nieb臋d膮cymi Konsumentami (PRZEDSI臉BIORCY)
 
1. Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy sprzeda偶y zawartej z Klientem nieb臋d膮cym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od umowy sprzeda偶y w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta nieb臋d膮cego konsumentem 偶adnych roszcze艅 w stosunku do sprzedawcy.
2. W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
3. Z chwil膮 wydania przez sprzedawc臋 produktu przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta nie b臋d膮cego konsumentem korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z produktem oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie produktu powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu a偶 do wydania go
klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi za produkt wobec klienta nie b臋d膮cego konsumentem zostaje wy艂膮czona.
5. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona - zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie – do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y, nie wi臋cej jednak ni偶 do kwoty jednego tysi膮ca
z艂otych. Us艂ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Us艂ugobiorcy/Klienta nie b臋d膮cego konsumentem.
6. Przedsi臋biorcom (
za wyj膮tkiem osoby fizycznej zawieraj膮cej umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, kt贸ra nie ma dla niej charakteru zawodowego) i kt贸rej przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny) co do zasady nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy, chyba 偶e strony postanowi艂y inaczej (w takim przypadku mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od umowy dla przedsi臋biorcy  musi zosta膰 potwierdzona przed transakcj膮  przez sprzedawc臋/us艂ugodawc臋 w formie pisemnej np. w korespondencji e-mail).

§ 10. Zg艂oszenie reklamacji otrzymanej przesy艂ki przez klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami (PRZEDSI臉BIORCY)
 
1. Podstaw膮 zg艂oszenia reklamacji otrzymanej przesy艂ki jest rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym spisanie protoko艂u szkody w obecno艣ci kuriera dor臋czaj膮cego przesy艂k臋, w szczeg贸lno艣ci dotyczy to paczek z oznaczeniami UWAGA SZK艁O, NIE RZUCA膯 itp.
2. W chwili odbioru towaru od kuriera i w jego obecno艣ci Zamawiaj膮cy powinien sprawdzi膰
i przeliczy膰 zawarto艣膰 przesy艂ki.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku w towarze nale偶y z kurierem w momencie odbioru towaru sporz膮dzi膰 protok贸艂 brak贸w i uszkodze艅 i niezw艂ocznie powiadomi膰 o tym zdarzeniu Sprzedaj膮cego, a tak偶e dostarczy膰 mu fotografie uszkodze艅 lub brak贸w z podan膮 dat膮 i godzin膮 ich wykonania.
4. W przypadku niesporz膮dzenia takiego protoko艂u lub spisania go p贸藕niej ni偶 w momencie odbioru towaru (najp贸藕niej 7 dnia od dnia dor臋czenia), a tak偶e w razie braku dostarczenia wspomnianych fotografii, na Zamawiaj膮cym ci膮偶y obowi膮zek wykazania, 偶e braki lub uszkodzenia powsta艂y podczas transportu lub przed jego wykonaniem.
5. Z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 Produktu przewo藕nikowi przechodzi na Klienta nie b臋d膮cego konsumentem niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od przyj臋cia go do przewozu a偶 do wydania go Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
6. Zamawiaj膮cy mo偶e samodzielnie sk艂ada膰 reklamacje w firmie kurierskiej z 偶膮daniem odszkodowania lub mo偶e to uczyni膰 za po艣rednictwem Sprzedaj膮cego (po uprzednim uzgodnieniu), w takim przypadku konieczne jest przes艂anie (w ci膮gu 5 dni od otrzymania przesy艂ki) protoko艂u szkody wraz z fotografiami do Sprzedaj膮cego na adres info@jfk-partner.pl oraz odes艂anie uszkodzonego produktu na adres JFK PARTNER GROUP ul. Ekspresowa 3, 03-183 Warszawa.
7. Sprzedaj膮cy, po otrzymaniu odpowiedzi na zg艂oszenie reklamacyjne z firmy kurierskiej (do 30 dni), niezw艂ocznie poinformuje Zamawiaj膮cego o otrzymanej decyzji. W przypadku uznania reklamacji przez firm臋 kuriersk膮 Sprzedaj膮cy prze艣le ponownie produkt na sw贸j koszt do Zamawiaj膮cego, a w przypadku braku takiej mo偶liwo艣ci zaproponuje zwrot ceny reklamowanego produktu.
 8. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮, a Klientem  nieb臋d膮cym konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.
 

§ 11. Prawa autorskie
 
Wszelkie utwory dost臋pne w Sklepie, a w szczeg贸lno艣ci zdj臋cia, grafika oraz tre艣ci stanowi膮 przedmiot praw autorskich przys艂uguj膮cych Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegaj膮 ochronie zgodnie z ustaw膮 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utwor贸w jest dopuszczalne wy艂膮cznie w takim zakresie, kt贸ry nie wykracza poza u偶ytek dozwolony na gruncie obowi膮zuj膮cego prawa.

§ 12. Postanowienia ko艅cowe
 
1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje U偶ytkownik贸w o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od kt贸rej wejd膮 one w 偶ycie, poprzez publikacj臋 jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.UbraniaDlaOchrony.pl, informacj臋 wy艣wietlan膮 przy logowaniu do Konta, o kt贸rym mowa w § 3 ust.
2 regulaminu, lub poprzez przes艂anie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wej艣cia ich w 偶ycie drog膮 mailow膮 na adres U偶ytkownika. 2. Niniejszy regulamin obowi膮zuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Przejd藕 do strony g艂贸wnej
Copyright 2018 Sklep internetowy UbraniaDlaOchrony.pl | Ubrania dla sluzb mundurowych, obuwie dla ochrony | Wykonanie: ATLANTIS-ART

Korzystanie z tej witryny oznacza wyra偶enie zgody na wykorzystanie plik贸w cookies. Wi臋cej informacji mo偶esz znale藕膰 w naszej Polityce Cookies w informacjach u do艂u strony.
Nie pokazuj wi臋cej tego komunikatu