Producent odzie縴 dla ochrony

22 490 45 06
600 900 563
ubrania@jfk-partner.pl
Koszyk Tw贸j koszyk jest pusty ...


Kategorie
Kurtki dla ochrony
Bezr臋kawniki
Bluzy mundurowe
Polary
Koszule
Krawaty
Koszulki polo
Kamizelki taktyczne
Kamizelki ostrzegawcze
Spodnie w pas, boj贸wki
Obuwie militarne
Czapki, kominarki
R臋kawiczki
Naszywki
Okulary
Ochronniki s艂uchu

Odroczony termin p艂atno艣ci
- szko艂y

Certyfikaty
Laur Zaufania, program dla wiarygodnych finansowo i transparentnych firm, potwierdzone certyfikatem firmowym LZ - sprawd藕 jakie to porste - bezp艂atna weryfikacja i zg艂oszenie

Akceptowane p艂atno艣ci
P艂atno艣ci kart膮
Strona g艂贸wnaBezpiecze艅stwo danych

Bezpiecze艅stwo danych


Polityka bezpiecze艅stwa danych osobowych

1. Niniejszy dokument (zwany dalej 鈥濸olityk膮鈥) okre艣la polityk臋 bezpiecze艅stwa danych osobowych obowi膮zuj膮c膮 dla przedsi臋biorcy JFK PARTNER GROUP. (zwanego dalej 鈥濧dministratorem鈥).

2. Polityka zosta艂a przyj臋ta w ramach realizacji obowi膮zk贸w na艂o偶onych na Administratora przez rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024 z p贸藕n. zm. zwane dalej 鈥濺ozporz膮dzeniem鈥), stanowi膮ce akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z p贸藕n. zm. zwanej dalej 鈥濽staw膮鈥).

3. Przez 鈥濸racownika鈥 nale偶y rozumie膰 ka偶dego pracownika, zleceniobiorc臋, us艂ugodawc臋 lub osob臋 艣wiadcz膮c膮 przy jakiejkolwiek innej podstawie prawnej prac臋 lub us艂ugi na rzecz Administratora, kt贸ra przy 艣wiadczeniu na jego rzecz pracy lub us艂ug bierze udzia艂 w jakikolwiek spos贸b w przetwarzaniu danych osobowych.

4. Na ka偶dym Pracowniku spoczywa obowi膮zek zapoznania si臋 z Polityk膮 i przestrzegania jej postanowie艅.

5. Na ka偶dym Pracowniku spoczywa obowi膮zek niezw艂ocznego zg艂oszenia Administratorowi ka偶dego podejrzenia naruszania w dowolny spos贸b postanowie艅 Polityki lub przepis贸w prawa ochrony danych osobowych.

6. Obszarem przetwarzania danych osobowych jest siedziba firmy przy ul. Ekspresowej 3 w Warszawie. Dane mog膮 by膰 tak偶e przetwarzane w innych miejscach przez osoby uprawnione za po艣rednictwem komputer贸w przeno艣nych.

7. Administrator prowadzi w systemie teleinformatycznym s艂u偶膮cym do przetwarzania danych osobowych rejestr os贸b fizycznych z uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych (posiadaj膮cych w systemie informatycznym status administratora).

8. Administrator prowadzi jeden zbi贸r danych osobowych 鈥 U偶ytkownicy serwisu www.UbraniaDlaOchrony.pl

9. Dane s膮 zbierane i przetwarzane za pomoc膮 systemu teleinformatycznego - aplikacji do zarz膮dzania tre艣ci膮 serwisu internetowego.

10. W ramach zbioru danych osobowych, okre艣lonego w punkcie 8., gromadzone i przetwarzane s膮 nast臋puj膮ce dane: imi臋, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, NIP.

11. W systemie przetwarzania danych osobowych Administratora nie wyst臋puj膮 powi膮zania mi臋dzy poszczeg贸lnymi polami informacyjnymi okre艣lonymi w punkcie poprzedzaj膮cym.

12. W systemie przetwarzania danych osobowych Administratora nie wyst臋puje przep艂yw danych pomi臋dzy systemami.

13. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne s艂u偶膮ce niezb臋dne dla zapewnienia poufno艣ci, integralno艣ci i rozliczalno艣ci przy przetwarzaniu danych.

14. Do organizacyjnych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa stosowanych przez Administratora nale偶膮:
zasady bezpiecze艅stwa przyj臋te w Instrukcji zarz膮dzania systemem informatycznym s艂u偶膮cym do przetwarzania danych osobowych, ograniczenie fizycznego dost臋pu os贸b nieuprawnionych do obszaru przetwarzania danych osobowych i urz膮dze艅 do tego s艂u偶膮cych, w tym w szczeg贸lno艣ci ewidencjonowanie os贸b posiadaj膮cych dost臋p do tych pomieszcze艅, a nie b臋d膮cych Pracownikami, ustawienie monitor贸w w taki spos贸b, by uniemo偶liwi膰 tym osobom wgl膮d w dane osobowe,
przechowywanie no艣nik贸w informacji oraz wydruk贸w z danymi osobowymi w warunkach uniemo偶liwiaj膮cych dost臋p do nich osobom trzecim.

15. Do technicznych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa stosowanych przez Administratora nale偶膮:
utworzenie dla ka偶dej osoby uprawnionej do dost臋pu do danych osobowych odr臋bnego identyfikatora,
uwierzytelnienie dost臋pu os贸b uprawnionych za pomoc膮 indywidualnego has艂a sk艂adaj膮cego si臋 z co najmniej 8 znak贸w, w tym ma艂ych i wielkich liter, cyfr i znak贸w specjalnych, na艂o偶enie obowi膮zku zmiany has艂a przez osob臋 uprawnion膮 nie rzadziej ni偶 co 30 dni, stosowanie program贸w antywirusowych i firewalla na urz膮dzeniach s艂u偶膮cych do przetwarzania danych,
szyfrowanie hase艂 u偶ytkownik贸w, regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych osobowych.


Przejd藕 do strony g艂贸wnej
Copyright 2018 Sklep internetowy UbraniaDlaOchrony.pl | Ubrania dla sluzb mundurowych, obuwie dla ochrony | Wykonanie: ATLANTIS-ART

Korzystanie z tej witryny oznacza wyra偶enie zgody na wykorzystanie plik贸w cookies. Wi臋cej informacji mo偶esz znale藕膰 w naszej Polityce Cookies w informacjach u do艂u strony.
Nie pokazuj wi臋cej tego komunikatu